Sāls ūdens mīkstinātāji

Esco REGENIT® sāls tabletes- Ūdens mīkstināšanai

REGENIT® sāls tabletes ražotas no attīrīta pārtikas vākuma sāls, ražošanas procesā nav izmantoti pretsalipšanas reaģenti, tabletes iegūtas pielietojot augstu mehānisku spiedienu. Atbilst kvalitātes standartiem EN-973(A), tīrība atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem pēc Codex Alimentarius.

Ķīmiskā analīze:

Specifikācija

Metodes

Nātrija hlorīds (NaCl)

> 99,9 %

EN 973

Ūdenī nešķīstošās daļiņas

< 150 mg/kg

ISO 2479

Mitrums

< 1.000 mg/kg

ISO 2483

Ca + Mg + SO4

< 0,2 %

ISO 2480

Izskats:

Pilnībā izšķīstošas, baltas vakuma sāls tabletes.

Izmērs:

Diametrs 25mm

Granulometrija:

Smalko daļiņu <0,5mm saturs maksimāli 4,0% (Metode EN 1235)

Fiziskā analīze:

Blīvums:  apm. 1.000 kg/m3

Iepakojums:

Tabletes iepakotas 25kg maisos. 40 maisi uz eiropaletes (1000kg).  Uz pieprasījuma iespējams arī citas iepakojuma formas.

 

.

Mūsu partneri