ISO Metal Topcoat SB

Pielietojums

Metāliskiem jumtiem

Apraksts

Pretkorozijas praimer uz terpentīnu šķīdinātājiem

 

.

Mūsu partneri