EKOFLEKS CL127

Armējošā java siltināšanas sistēmām (ar mākslīgo šķiedru)
Speciāla līme siltumizolācijas plākšņu līmēšanai un armējošā slāņa veidošanai siltumizolācijas sistēmās.

  • Laba adhēzija pie pamatnēm
  • Izturīga pret atmosfēras iedarbību
  • Tvaikcaurlaidīga
  • Ekoloģiski tīra

Pielietošana
Speciāla līme ar mākslīgo šķiedru cietu polisterola, akmens vates plākšņu līmēšanai un tepēšanai ēku ārpusē un iekšpusē, kā arī stiegrošanas sieta līmēšanai un tepēšanai siltumizolācijas sistēmās. Piemīt palielināts elastīgums un izturība, nostiprina visu siltumizolācijas sistēmu. Līme ir noturīga pret mitrumu un salu, ar labu tvaika caurlaidību. Der visām minerālajām pamatnēm, piem.: mūris, betons, apmetums.

Lietošanas instrukcija
Sagatavošanas darbi. Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus vai krāsu, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju. Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo līdzekli Ekofleks GL29 atbilstoši instrukcijai. Nepieciešamības gadījumā virsma jānogruntē ar grunti Ekofleks GL25 vai Ekofleks GL27 Sagatavotai pamatnei jābūt tīrai, stiprai un neirdenai. 25 kg Ekofleks CL127 sausa maisījuma samaisa aptuveni 7,5 l ūdens viendabīgā masā. Pēc 5-10 min. maisījumu vēlreiz labi izmaisa.
Plākšņu līmēšana. Plākšņu virsma jānotepē ar plānu līmes slāni, labi ierīvējot to virsmā. Līmes masa uz līmējamas plāksnes tiek uzklāta pa perimetru, bet centrā tiek uzklāts delnas izmēra laukums un tiek piespiests pie virsmas,. Plākšņu līmēšana notiek no apakšas uz augšu. Ja pamats ir līdzens, tad līmi uzklāj uz visas plāksnes virsmas ar 10x10x10 mm lielu robainu rīvdēli. Īpaši svarīgi, lai plākšņu malas piespiestos un pieliptu. Plāksnes līmēšanas laiks 15-20 min. Plāksnes pielīmē cieši un bez atstarpēm, lai līme netiktu plākšņu savienojumos. Plāksnes ar dībeļiem piestiprina ne agrāk kā pēc 24 stundām pēc pielīmēšanas. Piestiprinot plāksnes ar dībeļiem, uzreiz pēc līmēšanas, plāksnes var deformēties un atlīmēties. Sagatavotā masa ir jāizlieto 3-4 stundu laikā. Ielejot ūdeni sacietējošā maisījumā, tas neatjaunosies. Plākšņu līmēšanai izlieto aptuveni 4,5 kg/m2.
Armējošais slānis. Ar robainu rīvdēli sagatavoto maisījumu uzklāj uz pielīmētām un ar dībeļiem piestiprinātām plāksnēm. Uz uzklāta maisījuma liek armējošo sietu un ar līdzenu rīvdēli iepludina to maisījumā. Sekojoši jāuznes otrais javas slānis (līdz 3 mm) un vienmērīgi jāizlīdzina virsma. Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5oС līdz +35oС. Pēc darba instrumentus nomazgā ar ūdeni. Nosegto virsmu pāris dienas sargāt no lietus un no sala. Dekoratīvā slāņa uzklāšanu var sākt pēc 72 stundām pēc armējošā slāņa uzklāšanas.

Glabāšanas nosacījumi
Glabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kurš norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Materiāla atlikumus sajaukt ar ūdeni un pēc sacietēšanas var uzglabāt ar būvmateriālu atkritumiem.

Drošības noteikumi
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati*

Sastāvs:

Polimērcementa maisījums ar minerālām pildvielām un modifikatoriem

Samaisīšanas proporcijas:

7,5 L ūdens uz 25 kg CL127

Korekcijas laiks ne mazāk:

15 minūtes

Gatavas javas izlietošanas laiks ne mazāk:

180 minūtes

Pamatnes un gaisa temperatūra:

no +5oС līdz +35oС

Adhēzija:
pie betona
pie polistirola
pie minerālvates
> 0,5 N/mm2
> 0,1 N/mm2 (vai pārrāvums polistirola slānī)
> 0,02 N/mm2 (vai pārrāvums minerālvates slānī)
Patēriņš:
plākšņu līmēšana
armētais slānis
~ 4,5 kg/ m2
~ 5,0 kg/ m2

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma:

12 mēneši

Iepakojums:

25k

* Visi dati un informācija uzrādīti pie temperatūras +20oC un relatīvā gaisa mitruma 60%.

 

.

Mūsu partneri