EKOFLEKS CL112

Līmējošā java akmens vatei
Speciāla līme akmens vates plākšņu līmēšanai siltumizolācijas sistēmās.

  • Laba adhēzija pie pamatnēm
  • Izturīga pret atmosfēras iedarbību
  • Tvaikcaurlaidīga
  • Ekoloģiski tīra  

Pielietošana
Speciāla līme akmens vates plākšņu līmēšanai siltumizolācijas sistēmās ēku ārpusē un iekšpusē. Līme ir noturīga pret mitrumu un salu, ar labu tvaika caurlaidību. Der visām minerālajām pamatnēm, piem.: mūris, betons, apmetums.

Lietošanas instrukcija
Sagatavošanas darbi. Virsmai jābūt nesošai, izturīgai un bez bojājumiem. Atslāņojušos slāņus vai krāsu, kuri nav izturīgi pret slodzi ir pilnībā jānoņem mehāniski. Virsmu nožāvēt un attīrīt no putekļiem un netīrumiem, kuri samazina adhēziju. Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti un apstrādāt ar antibakteriālo līdzekli Ekofleks GL29 atbilstoši instrukcijai. Nepieciešamības gadījumā virsma jānogruntē ar grunti Ekofleks GL25 vai Ekofleks GL27. Sagatavotai pamatnei jābūt tīrai, stiprai un neirdenai. 25 kg Ekofleks CL112 sausa maisījuma samaisa aptuveni 5,5 L ūdens viendabīgā masā. Pēc 5-10 min. maisījumu vēlreiz labi izmaisa.
Plākšņu līmēšana. Plākšņu virsma jānotepē ar plānu līmes slāni, labi ierīvējot to virsmā. Līmes masa uz līmējamas plāksnes tiek uzklāta pa perimetru, bet centrā tiek uzklāts delnas izmēra laukums un tiek piespiests pie virsmas. Plākšņu līmēšana notiek no apakšas uz augšu. Ja pamats ir līdzens, tad līmi uzklāj uz visas plāksnes virsmas ar 10x10x10 mm lielu robainu rīvdēli. Īpaši svarīgi, lai plākšņu malas piespiestos un pieliptu. Plāksnes pielīmē cieši un bez atstarpēm, lai līme netiktu plākšņu savienojumos. Plāksnes ar dībeļiem piestiprina ne agrāk kā pēc 24 stundām pēc pielīmēšanas. Piestiprinot plāksnes ar dībeļiem, uzreiz pēc līmēšanas, plāksnes var deformēties un atlīmēties. Plāksnes līmēšanas laiks 15-20 min. Sagatavotā masa ir jāizlieto 3-4 stundu laikā. Ielejot ūdeni sacietējošā maisījumā, tas neatjaunosies. Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5oС līdz +35oС. Patēriņš - vidēji 4,5 kg/m2.

Glabāšanas nosacījumi
Glabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kurš norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Materiāla atlikumus sajaukt ar ūdeni un pēc sacietēšanas var uzglabāt ar būvmateriālu atkritumiem.

Drošības noteikumi
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati*

Sastāvs: Polimērcementa maisījums ar minerālām pildvielām un modifikatoriem
Samaisīšanas proporcijas: 5,5 L ūdens uz 25 kg CL112
Korekcijas laiks ne mazāk: 15 minūtes
Gatavas javas izlietošanas laiks ne mazāk: 120 minūtes
Pamatnes un gaisa temperatūra: no +50С līdz +350С
Adhēzija:
pie betona
pie polistirola
> 0,5 N/mm2
> 0,1 N/mm2 (vai pārrāvums polistirola slānī)
Patēriņš: ~ 4,5 kg/ m2
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma: 12 mēneši
Iepakojums: 25kg

* Visi dati un informācija uzrādīti pie temperatūras +20oC un relatīvā gaisa mitruma 60%.

 

.

Mūsu partneri