EKOFLEKS GL29

Antibakteriāls līdzeklis

Paredzēts cīņai ar pelējuma sēnīti, mitrumaugiem, sūnu un mikroorganismiem minerālajās pamatnēs.

  • Piemīt laba iesūkšanās spēja
  • Laba virsmas mitrināšanas spēja
  • Tvaikcaurlaidīgs
  • Šķīdināms ar ūden

Pielietošana
Antibakteriāls līdzeklis Ekofleks GL29 paredzēts sēnīšu, ūdenszāļu, sūnu un mikroorganismu noņemšanai no apmetuma, akmens un betona virsmām ēku ārpusē un iekštelpās. Nav paredzēts koka virsmām.

Lietošanas instrukcija
Nepieciešams noskaidrot sēnītes, pelējuma u.c. rašanās iemeslu un likvidēt to. Virsmai pirms apstrādes ir jābūt sausai, tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem traipiem, kuri samazina Ekofleks GL29 iesūkšanos materiālā. Uzaugusī virskārta vai mikroorganismi ir jānoņem ar metāla birsti. Pirms produkta Ekofleks GL29 lietošanas tas jāsajauc ar tīru ūdeni attiecībā 1 : 1. Uzklāt virsmai tikai ar otu. Turpmākos darbus veikt tikai pēc pilnīgas produkta Ekofleks GL29 nožūšanas (apmēram pēc 24 stundām). Instrumenti ir jānomazgā ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas.

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi
Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5oС līdz +35oС.
Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5oС līdz +35oС. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācija un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos tam domātos konteineros

Drošības noteikumi
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Darbus veikt aizsargbrillēs un gumijas cimdos. Gadījumā, ja produkts ir saskāries ar ādu, skarto vietu nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, ja produkts ir nokļuvis acīs – nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības. Nekavējoties nomainīt ar produktu sasmērēto vai sasūkušos apģērbu. Nepieļaut kontaktu ar pārtikas produktiem.

Tehniskie dat

Sastāvs: Organiskie biocīdi
pH: 7,0 – 8,0
Krāsa: Bezkrāsaina
Pamatnes un gaisa temperatūra: no +50С līdz +350С
Šķīdinās ar ūdeni: uz 2 L GL29 produkta - 2L ūdens
Nožūšanas laiks: ne mazāk par 24 stundām
Patēriņš: no 0,1 līdz 0,2 L/m2 atšķaidītā produkta atkarībā no pamatņu virsmas
Derīguma termiņš: 12 mēneši
Iepakojums: 2L
 

.

Mūsu partneri