Xypex Patch’n Plug

Xypex Patch'n Plug – vienas komponentes materiāli uz hidrauliskās cementa bāzes, kas modificēts ar polimēriem, satur piedevas, kas nodrošina izplešanos sacietējot un to, ka nav nosēšanās, kā arī strauji samazinās saistīšanas  termiņi un pieaug izturība. Materiāla izturība 20 min. Pēc sacietēšanas 9,0 MPa. Atšķirībā no analogiem materiāls satur speciālas  ķīmiskas piedevas, kas iekļūst betona porās,  veidojot kristāliskas struktūras, un padara to ūdensnecaurlaidīgu. Xypex Patch'n Plug nesatur hlorīdus.

Izmanto:

 • Xypex Patch'n Plug ir hidroizolācijas materiāls un paredzēts būvju no monolīta un kombinētā betona  un dzelzsbetona ūdens necaurlaidības nodrošināšanai, kā arī akmens  ķieģeļu mūrim;
 • Xypex Patch'n Plug jāizmanto ūdens necaurlaidīgu šuvju veidošanai, kā no ārējās, tā iekšējās konstrukcijas puses, kā arī punktveida un lokālas laukuma iztecēšanas likvidācija;
 • Aktīvas ūdens iztecēšanas likvidācija;
 • Betona virsmu remonts pirms  Xypex Concentrate materiālu izmantošanas

 

Priekšrocības:

 • Xypex Patch'n Plug ar vienādu efektu var tikt izmatots kā jaunu objektu celtniecībā, tā arī ekspluatējamo objektu remontā;
 • Xypex Patch'n Plug izmanto konstrukciju hidroizolācijai, kas darbojas ekspluatācijas temperatūru diapazonā no - 50oС līdz +70oС;
 • No Xypex Patch'n Plug iegūtais mākslīgais akmens saglabā izturību pret koroziju šķidras vides iedarbībā ar ūdeņraža jonu (рН) iedarbības rādītājiem robežās no 3 līdz 11;
 • Lieliska struktūras saķere, ar tādu pašu ilgmūžību, ka akmens vai betons, uz kura materiāls uzklāts;
 • Nav toksisks.

Tehniskais raksturojums:

Rādītāja nosaukums

Mērvien.

Rādītāja lielums

Pulvera beramais blīvums

g/cm3

1,15

Pulvera patēriņš uz 1 l šuves tilpuma

kg

1,8

Ūdeņraža jonu (рН) aktivitātes testa rādītājs attiecībā pret pulvera tilpumu 3:1, ne mazāk

рН lielums

10

Javas  saistīšanās termiņi  (attiecībā pret pulvera apjomu: ūdens 4:1 un t=18-200С) –
saistīšanās sākums

saistīšanās beigas

min.2,0
4,5

Minimālais spiediens, pie kura ar Xypex Patch'n Plug apstrādātās sadures un dobumi saglabā ūdens necaurlaidību

MPa

1,0

Xypex Patch'n Plug materiāla linijveida izplešanās, ne mazāka pat

mk/сm

8

Saspiešanas stiprība (pēc 24 stundām / pēc 7 dienām)
ar pulvera : ūdens (pēc tilpuma) attiecību
4 : 0.75
4 : 1.00
4 : 1.25
4 : 1.50

MPa14.2 / 17.9
24.9 / 27.0
22.8 / 31.2
22.0 / 29.1

Lietošanas instrukcija:
Filtrējošo plaisu hidroizolācija, aktīvus izplūšanu likvidācija.

Saduru, šuvju sagatavošana
Nepieciešamas paplašināt plaisu vai atveri ar mehanizēta instrumenta palīdzību līdz minimālam dziļumam 20 mm, kvadrāta vai bezdelīgastes formā, bet ne  "V" veidā. Ar stipras ūdens strūklas palīdzību un otu nomazgājiet visu irdeno materiālu un putekļus no padziļinājuma.

Sausa maisījuma sagatavošana darbam:

Pievienojiet 1 daļu tīra ūdens pie 3,5 daļām Xypex Patch'n Plug pēc tilpuma un samaisiet līdz biezas špakteles konsistencei. Nesamaisiet vairāk materiāla, kas var tikt izmantots 3 min. laikā. Vislabākajam rezultātam ūdens temperatūra jābūt ap 60°F - 70ºF (15ºС  - 20ºС).

Šuvju aizdare:
Ar spēku, ar viegla āmura palīdzību iesitiet Xypex Patch'n Plug padziļinājumā un piespiediet, līdz tas sacietējis. Plaisu izolāciju veiciet no augšas uz leju.

Šuvju aizdare aktīvas iztepēšanas gadījumā:
Ja ir aktīva iztecēšana zem stipra spiediena, ar rokām cimdos izveidojiet korķi un gaidiet, līdz tā sāk sacietēt, pēc tam iespiediet iztecēšanas vietā un piespiediet līdz pilnīgai sacietēšanai. Vietās, kur stipra hidrostatiskā spiediena dēļ ir liela ūdens plūsma, nepieciešama  drenāža ūdens novadīšanai, ūdens spiediena samazināšanai uz apkārtējā betona izolācijas laiku.

Darbojieties sekojošā secībā:

 1. Ar cirtņa un āmura palīdzību izveidojiet padziļinājumu ūdens plūsmas vietā.
 2. Uzstādiet un nostipriniet caurules elastīgo daļu vai stobru ar Xypex Patch'n Plug, palīdzību, lai ūdens plašuma ietu caur cauruli m, stobru. Tas samazinās spiedienu un dos iespēju uzklāt Xypex Patch'n Plug uz apkārtējā betona. Ļaut 24 stundas izžūt.
 3. Noņemiet ūdens novadīšanu un aizpildiet atveri ar Xypex Patch'n Plug. Nepieciešamības gadījumā samaziniet ūdens plūsmu, ieliekot koka korķi palikušajā atverē pirms Xypex Patch'n Plug uzklāšanas.
 4. Ja ar materiālu Xypex Patch'n Plug neizdodas likvidēt ūdens pienākšanu, ieteicams izmantot Xypex Ultra Plug, kas sasaistās  30 sekunžu laikā

Konstrukciju betona, dzelzsbetona un akmens virsmu remonts:
Ātram betona un akmens mūra remontam sajauciet Xypex Patch'n Plug ar tīru ūdeni līdz šķidrai darba konsistencei un izlīdziniet ar ķelli. Lielam remonta darba  apjomam sajauciet 1 daļu  Xypex Patch'n Plug ar 2 celtniecības smilšu  vai šķembu  (tīra sašķelta akmens) frakciju līdz 10 mm. Maksimālā attiecība sastāda 18,2 kg šķembu pret 27,2 kg Xypex Patch'n Plug. Vietās, kur nepieciešama īpaša izturība, izmantojiet Xypex Admix.

Armatūras, skrūvju enkurošana:
Izurbiet betonā pietiekoši dziļu caurumu armatūras, skrūvju u.tml. nostiprināšanai. Cauruma diametram jābūt lielākam par enkurojamā elementa diametru par 12 – 15 mm maziem un vidējie  diametriem, un par 50 mm lieliem diametriem. Tas nepieciešams, lai caurumā paliktu pietiekoši daudz vietas Xypex Patch'n Plug javai. Aizpildiet caurumu ar Xypex Patch'n Plug javu ar šķidru konsistenci un ieguldiet tajā armatūru vai enkuru. No ārpuses javu noblīvējiet, paturiet Xypex Patch'n Plug mitrā veidā 15 min. Neaiztieciet armatūru 5 stundas

Darbs paaugstinātā temperatūrā:
Temperatūrās  virs normālajām jāveic drošības pasākumi: sacietēšanas ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt  32oС  un materiāla temperatūra nedrīkst būt augstāka par 20oС. Temperatūras paaugstināšanās samazina materiāla Xypex Patch'n Plug saistīšanas laiku. Pēc iespējas materiālu jāuzglabā normālos temperatūras apstākļos.

Iepakojums:
Xypex Patch'n Plug iepakos 60 mārciņu (27,2 kg) spainī.

Uzglabāšana:
Xypex materiāli  jāuzglabā sausā telpā. Uzglabāšanas termiņš ir viens gads uzglabāšanas nosacījumiem atbilstošos apstākļos.

Drošība:
Xypex Patch'n Plug ir sārmaina vide un var radīt ādas un acu kairinājumu. Javas sajaukšanas un uzklāšanas darbus jāveic gumijas cimdos un aizsargbrillēs, lai izvairītos no materiāla iekļūšanas acīs un uz ādas; nokļūšanas gadījumā – izmazgāt ar ūdeni.

Garantija:
Ražotājs garantē materiāla atbilstību tehniskajiem, kā arī visiem mūsdienu standartiem. Materiālu izmantošanu jāveic stingri atbilstoši Tehnoloģiskajam reglamentam hidroizolācijas projektēšanai un darbu izpildei un monolīto un kombinēto betona un dzelzsbetona konstrukciju aizsardzībai pret koroziju.

Piezīme:
Lai iegūtu papildus instrukcijas, alternatīvās izmantošanas metodes vai informāciju par Xypex izmantošanas savietojamību ar citiem produktiem vai tehnoloģijām, griezieties  SIA "AS SYSTEM" tehniskās apkalpošanas nodaļā

 

.

Mūsu partneri