Naftas produktu atdalītāji

Naftas produktu atdalītāji NKS MODUL

Naftas produktu atdalītāji NKS MODUL piemēroti ūdenī nonākušo mehānisko piemaisījumu, naftas produktu, kuru blīvums zemāks par 0,95 g/cm3, atdalīšanai. Paredzēti uzstādīšanai auto stāvvietās, auto servisos, auto mazgātavas, degvielas uzpildes stacijās, ražošanas objektos.

Naftas produktu atdalītāji NKS MODUL tiek komplektēti ar smilšu uztvērēju N MODUL, kura tilpums tiek rēķināts atbilstoši objekta un notekūdeņu raksturojumam un iekārtas apkalpošanas periodiskumam. Iekārtai pievienots koalescenses gravitācijas separators K MODUL.
Tas tiek izgatavots no plastikāta korpusa ar iebūvētu īpaši piemērotu struktūrmateriālu, kas nodrošina eļļas pilienu absorbciju un koalescenci lielākos pilienos, kuri uzpeld virspusē. Ja nepieciešams atdalīt naftas produktus ar zemāku par 0,5 mg/l saturu, izmanto sorbcijas filtru sistēmu S MODUL ar lielas darba virsmas aktīvās ogles filtru. Iekārta atbilst Eiropas normām prEN 858-1 un prEN 858-2, standartiem LVS-EN 858-1:2002 un LVS-EN 858-2:2003.
Lai nodrošinātu ērtu un efektīvu apkalpošanu, koalescences separators tiek aprīkots ar skalošanas - attīrīšanas sistēmu. Piedāvājam papildus uzstādīt eļļas, naftas produktu līmeņa signalizācijas iekārtas, kas ļaus kontrolēt un plānot iekārtu apkalpošanu.

 

 

.

Mūsu partneri