Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Bioloģija
Mūsu bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīra ūdeni kvalitatīvi, pareizi tās ekspluatējot iespējams panākt attīrīšanas pakāpi līdz pat 90% no sākotnējā piesārņojuma. Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas darbības laikā cauri plūstošie notekūdeņi tiek attīrīti dabīgā bioloģiskā ceļā ar iekārtās dzīvojošo baktēriju palīdzību. Baktērijas, kas dzīvo attīrīšanas ietaisēs un vairojas attīrīšanas procesu laikā, ir cilvēkam nekaitīgas. Pieejamas dažādas jaudas un lieluma bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas paredzētas gan savrupmājas, gan vairāku māju vai pat ciematu apkalpošanai. Pēc uzbūves izšķir iekārtas, kur baktērijas dzīvo speciālā nostiprinātā rievotā plastmasas režģī, iekārtas ar brīvi peldošām baktērijām, kas dzīvo dūņu masā, kā arī iekārtas, kurās baktērijas dzīvo uz peldošiem režģiem.
Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises sastāv no nosēdakas un apstrādes tvertnes, kā arī - nepieciešamības gadījumā - tvertnes, kurā notiek attīrītā notekūdens dzidrināšana. Ūdenim plūstot cauri iekārtai, cietākās un „smagākās” frakcijas paliks nosēdakā un mehāniski attīrītie notekūdeņi vai nu hidrauliski, paštecē, vai ar sūkņa palīdzību tiek iesūknēti apstrādes tvertnē. Tālāk notiek bioloģiskās attīrīšanas process jeb aerācija, kuras laikā ar kompresora palīdzību pievadot gaisu, tiek nodrošināta notekūdeņu piesātināšanās ar skābekli, kas rada labvēlīgu vidi mikroorganismiem – īpašām baktēriju kultūrām. Attīrītais notekūdens tiek paštecē vai ar sūkņa palīdzību novadīts apkārtējā vidē - tekošā ūdenskrātuvē vai infiltrēts augsnē.

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta zināmā mērā ir kā dzīvs organisms, jo tā darbojas tik ilgi, kamēr ir dzīvas piesārņojumu neitralizējošās baktērijas, kurām cilvēku radītais piesārņojums kalpo par pārtikas avotu.

Lai nodrošinātu iekārtu darbību un augstu notekūdeņu attīrīšanas pakāpi būtiski tās regulāri apkopt, kā arī ņemt vērā to, ka attīrīšanas ietaisē dzīvojošās sīkbūtnes ir jūtīgas pret izmaiņām vidē, un nevēlas satikties ar: sārmiem, kurus satur kanalizācijas tīrīšanas līdzekļi; dezinfekcijas līdzekļiem; antibiotikām. Tāpat baktērijas nepriecājas par pārtikas atliekām, ja tās tiek izlietas kanalizācijā.


FLUIDO SBR

FLUIDO
piedāvā pilnībā nokomplektētu sistēmu, kas paredzēta 2 – 300 patērētājiem un kas sastāv no polietilēna (PE) materiāla tvertnēm un SBR FLUIDO attīrīšanas iekārtas.

Vācija ir vadošā valsts pasaulē, kas piedāvā novatoriskas un kvalitatīvas notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas. Visur, kur nepieciešamas uzticamas iekārtas un augsta ūdens attīrīšanas kvalitāte, vispirms tiek izvēlētas Vācijas piedāvātās tehnoloģijas. Kompānijas REWATEC ražotās notekūdeņu attīrīšanas ietaises tiek veiksmīgi izmantotas visā Eiropā un kompānija pamatoti uzskatāma par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tirgus līderi.

SBR – notekūdeņu attīrīšanas sistēma FLUIDO:

  • pilnībā nokomplektēta iekārta
  • pārbaudīta atbilstoši spēkā esošajam standartam EN 12566-3
  • uz nākotni orientēta un uzticama SBR tehnoloģija
  • elektrības patēriņš uz vienu iedzīvotāju gada laikā - tikai 5 līdz 10 Ls
  • vienkārša sistēmas uzstādīšana un apkope
  • ērti pielāgojama iedzīvotāju skaita izmaiņām.

Sistēmas darbības princips

Notekūdeņi tiek savākti nostādinātājā un periodiski (noteiktā apjomā) novadīti uz SBR nodalījumu. Viens attīrīšanas cikls ilgst astoņas stundas. Šajā laikā sistēmas FLUIDO saņem skābekli no iegremdētā aeratora un baktēriju kultūra, kas atrodas šajā nodalījumā, sāk notekūdeņu attīrīšanu.
Cikla noslēgumā SBR nodalījuma augšējā daļā nostāsies attīrītais ūdens, kuru droši var novadīt apkārtējā vidē to infiltrējot augsnē vai novadot ūdenskrātuvē. Tikmēr jauns notekūdeņu apjoms tiek uzkrāts nostādinātāja tvertnē un pēc astoņām stundām tiks sākts jauns attīrīšanas cikls.
Mūsdienās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas SBR ar iegremdētajiem aeratoriem ir visbiežāk izmantotās bioloģiskās attīrīšanas tehnoloģijas visā Eiropā. FLUIDO piedāvātais risinājums ir vienkārši ierīkojams, sistēma ir kompakta, tai nav nepieciešams liels ierakšanas dziļums, uzstādīšana paveicama īsā laikā un tās darbības tehnoloģija ir vienkārša.
Piedāvātais risinājums izmantojams arī lai jau esošo septiķa tvertni pārveidotu par pilnībā bioloģisku attīrīšanas sistēmu.

FLUIDO notekūdeņu attīrīšanas sistēmu priekšrocības tiek izmantotas arī lielākām iekārtām. FLUIDO XL sērijas iekārtas ir ideāls risinājums vietās, kur kopējais patērētāju skaits ir no 51 – 300, piemēram, lai apkalpotu nelielus ciematus, restorānus vai tirdzniecības uzņēmumus. Turklāt iekārtas jaudu var mainīt atbilstoši vajadzībai.


Iekārta BIO II-5
Iekārta BIO II-5 ( līdz 5 lietotājiem) ar brīvi peldošām baktērijām, jeb aerotanka tehnoloģija, kur ūdens attīrīšanu nodrošina brīvi peldoši mikroorganismi, kuriem pievada gaisu. Šo iekārtu konstrukcijā izmantoti vienkārši un pārbaudīti mehānismi ar ilgmūžīgu darbību, līdz ar to ir salīdzinoši zemas iekārtu un to ekspluatācijas izmaksas. Iekārtās ir neliels lieko dūņu pieaugums, tāpēc nav nepieciešama bieža tīrīšana. Augsta attīrīšanas efektivitāte pie nemainīga notekūdeņu daudzuma. Iekārta tiek ievietota tvertnē ROTOPLAST 3000L.

BIO II-5 - PDF
Tehniskie dati: Max pieļaujamā
Jauda - 1,2m³/diennaktī
Tilpnes tilpums - 3,0m³
Gaisa pūtējs - HP-60, 220V/50Wt


Iekārta BIO II-7
Iekārta BIO III - 7 (līdz 7 lietotājiem) - Tehnoloģija balstīta uz brīvi peldošu biofilmu tehnoloģiju, kur baktērijas piestiprinās pie speciāla materiāla ar aktīvo virsmu 1500 m2/m3, kur tām tiek radīti apstākļi, lai tās augstu, vairotos un veiktu attīrīšanas procesu. Tiek panākts, ka uz virsmas atrodas pēc iespējas vairāk šo baktēriju. Pat pie lielas notekūdeņu plūsmas baktērijas spēj noturēties pie virsmas. Sistēma apvieno AEROTANKA un BIOFILMAS tehnoloģiju labākās īpašības. Sistēma ir noturīga pret nelabvēlīgām vides un plūsmu izmaiņām. Iekārta tiek ievietota tvertnē ROTOPLAST 3000L.

BIO III-7 - PDF
Tehniskie dati:
Max pieļaujamā   
Jauda -  1,6m³/diennaktī 
Tilpnes tilpums -  3,0m³
Gaisa pūtējs - HP-60, 220V/50Wt

 

.

Mūsu partneri