EKOFLEKS FS1

Piedeva cementam un betonam
Paredzēta piejaukšanai cementa un betona javām periodos, kad nakts laikā gaidāms sals un ziemas laikā.

  • Uzlabo javu īpašības zemās temperatūrās
  • Nesatur hloru
  • Tehniski nav bīstama

Pielietošana
Piedeva Ekofleks FS1 paredzēta izmantošanai armētajās betona konstrukcijās un cementa javās, kad gaidāms sals vai temperatūras pazemināšanās līdz -13 0 С. Var izmantot ar betona plastifikatoriem, kuri nepalēnina betona sacietēšanas procesu. Neizraisa negatīvus efektus, izmantojot betona sūkni. Paātrina cementa reakciju un svaiga betona sacietēšanu. Uzlabo svaigā betona apstrādi bez papildu gaisa ievadīšanas.

Lietošanas instrukcija
Piedevu Ekofleks FS1 pievieno cementa vai betona javām vienlaicīgi ar ūdeni. Pirms lietošanas piedevu Ekofleks FS1 nepieciešams samaisīt. Javā pievienojamam cementam jābūt ne mazāk kā 300kg/m3 . Uzklājot javu, tās temperatūrai jābūt ne mazākai par +5oС. Ūdens daudzums javā ir jāsamazina līdz nepieciešamajam minimumam. Palīgkonstrukciju, formu un stiprinājumu temperatūrai nav jābūt negatīvai. Aizliegts izmantot darbā jebkādas sasalušas piedevas, kā arī strādāt ar sasalušām pamatnēm. Svaigi apstrādātai javai nepieciešams nodrošināt aizsardzību no ātras atūdeņošanās un straujas temperatūras maiņas, līdz spiediens sasniegs 10 N/mm2 .

Lietošanas un glabāšanas nosacījumi
Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastikas iepakojumu tiek rekomendēts utilizēt speciālos konteineros, atkārtotai plastikas izmantošanai.

Drošības noteikumi
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā ja produkts ir trāpijis uz ādas, tad cietušo ādas daļu nepieciešams nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, ja produkts ir ticis acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati

Forma:
Šķidrums
Blīvums:
1,40-1,43 gr/cm 3
pH:
3,4 - 3,6
Krāsa:
Bezkrāsas
Pamatnes un gaisa temperatūra:
no +5oС līdz +35oС
Patēriņš:
no 0,1 līdz 1l uz 100 kg cementa
Derīguma termiņš:
12 mēneši
Iepakojums:
5l;10l

Sertificēts Latvijā

 

.

Mūsu partneri