Aukstais polimērais asfalts

Īsa mārketinga analīze bedru remonta metodēm un izmantojamiem materiāliem darba izpildē.

Šīs produkts, ražots pēc jaunās tehnoloģijas (ASV), uz polimēru bāzes, piemīt unikālas saķeres un elastības īpašības. Nesatur ūdens emulsiju. Pielietojams ātram un ilgtermiņa lielu un mazu bedru, celiņu, autostāvvietu, piemājas teritoriju utt., profesionālai un privātai izmantošanai. Šī materiāla uzklāšana ir iespējama gan ziemā, gan vasarā. Tas ir izturīgs pret nosēšanos, izplešanos un spiedienu, kas ir neizbēgami faktori jebkura ceļa ekspluatācijas laikā. „ASfalt” der praktiski visām cietajām virsmām: asfaltētām, betonētām, akmeņainām, kā arī bruģa un ķieģeļiem klātajām. „ASfalt” – nevajag izmantot speciālo saistošo slāni. „ASfalt” sastāvs nepolarizējas līdz tam brīdim, kamēr atrodas hermētiskā iepakojumā – tas nozīmē, ka derīguma termiņš ir neierobežots, pie noteikuma, ka tiek saglabāta hermētiska iepakojuma uzglabāšana. Augsta blīvuma polimēra pildītājs, pārklāts ar asfaltu paliek nemainīgā stāvoklī, kamēr nesākas „saskarsmes” process – reakcija ar gaisu. Patstāvīga transporta kustība nepārtraukti pieblietē remontēto pārklājuma vietu un veidojas elastīgs ielāpu, kurš arī pēc laika neiekrītas un neizdrūp. „ASfalt” sastāvs paliek pietiekami elastīgs, lai izturētu saraušanos vai izplešanos, kas ir neizbēgama mainīgajos laika apstākļos. Lai izmantotu pārklājumu, ir vajadzīgas minimālas zināšanas un nav nepieciešama speciāla tehnika un instrumenti. Pēc virsmas blietēšanas, tas uzreiz ir gatavs ekspluatācijai. Aukstais asfalts „ASfalt” ir ekoloģiski drošs. Tā sastāvā nav tādas vielas, kā nātrija sāls, kaustiskā soda u.c.

Aukstā asfalta uzklāšana pie Europar stāvvietas

Polimēru asfalta „ASfalt” ekspluatācijas priekšrocības:
Viegli lietojams – polimērs pilnībā gatavs lietošanai saņemšanas brīdī no piegādātāja. Nav vajadzības karsēt, nevajag maisīt. Nekādi laika apstākļi neietekmē „ātrā asfalta” pielipšanu pie bedru malām un pamata.

Nekādas speciālas bedres sagatavošanas un speciālas tehnikas, remontam nav paredzētas.

Vajadzīgs tikai darba izpildītājs (jebkurš Jūsu uzņēmuma darbinieks), lāpsta vai cits instruments polimēra sablietēšanai.

Vienkārši ieklājiet (ieberiet) maisījumu bedrē, izlīdziniet un noblietējiet.

Transporta kustība pa remontēto vietu ir iespējama uzreiz pēc darbu veikšanas.

Remonts jebkuros laika apstākļos, cauru gadu. Gaisa t° var būt no -26°C līdz +49°C, bedre var būt sausa, pilna ar ūdeni vai sniegu, ziemā jānoņem ledus.

Ērts fasējums – polietilēna maisos pa 20 kg.

Šī daudzuma pietiek 0,5 m² laukumam pie 3 cm. dziļuma.

Ceļu remonts t/c Spice

  • „Ielāpu” izturība ir atkarīga tikai no strādnieka atbildības sajūtas izpildot remonta darbus. Praksē „ātrais asfalts” izmantots Baltijā (Lietuvā, Latvijā, Igaunijā), Polijā – bez bojājumiem turas jau 8 gadi (izmantots pirmajā objektā un nav bojāts līdz šim brīdim).
  • Drošība – „ielāpi” iztur jebkuras radikālas slodzes (prakse rāda, ka bieži sadrūp ceļa pārklājumi, kas ir pieguloši „ielāpam”, nevis pats „ielāps”).
  • Iespēja izmantot „ASfalt” grūti pieejamās vietās – remonts apkārt lūkām, pie ceļa malām kur ir akmens ietvju malas, betona pārklājumiem, ar lietus notekcaurulēm u.c. vietās
  • Tā ir materiālu, līdzekļu un laika ekonomija Jūsu uzņēmumam. Remonts ar parastajiem asfalta maisījumiem notiek, obligāti ievērojot daudzus tehnoloģiskos noteikumus. Pirms bedres remonta, tā tiek mākslīgi paplašināta frēzējot un padziļināta, veidojot kvadrātu vai taisnstūri. Polimēra „ASfalt” izmantošana visus darbus ļauj veikt vairākas reizes ekonomiskāk. Turklāt, šo darbu veikšana nav jāpieskano citu organizāciju darba grafikam.

Kā darīt remontu?

Iztīriet bedri no gružiem.
Izberiet polimēru no maisa bedrē. Ja arī bedre ir pilna ar ūdeni – nekas
briesmīgs. „ASfalt” izgrūž ūdeni un pielīp pie slapjās virsmas. Vajag tikai to rūpīgāk sablietēt. Tomēr,
remontu ūdenī izmantojiet tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā!
Izlīdziniet polimēru un noblietējiet ar lāpstu. Ja bedre ir dziļa ieberiet
tajā akmeņus vai akmens lauskas un
var bērt polimēru. Ja nav ar ko aizpildīt bedres dziļumu,ieklājiet polimēru slāņiem 5-8 cm biezumā un katru slāni noblietējiet. Ļaujiet
tam nožū. Ielāpam variet uzbērt smiltis, ceļa grunti vai putekļus.

Pēc veiktā remonta -
transporta kustība var
atjaunot nekavējoties.

Patērētāju īpašības materiāliem, kuri tiek izmantoti Baltijas valstīs bedru remontiem.

Nosaukums Karstie
asfaltbetona un
lietie bituma
minerālie
maisījumi
Aukstie un siltie
organominerālie
maisījumi
Asfaltbetoni,
uzlabotie pret
nosēšanos
pilsētas
notekūdeņiem
Aukstie
asfaltbetona
maisījumi –
aukstais asfalts
Aukstais
(polimeru)
asfalts
"ASfalt"
1 2 3 4 5
1 Pamata saistošie
komponenti
bitums bitums bitums bitums polimers
2 Augšējā robeža
darba veikšanas to
+ 40o С + 40o С + 40o С + 40o С + 49o С
3 Zemākā robeža
darba veikšanas t
līdz +5o C ne zemāk
- 10o С
ne zemāk
- 10o С
ne zemāk
- 5o С
- 26o С
4 Iespēja likt ūdenī
un sniegā
5 Nepieciešamība
piesaistīt speciālistus,
spec. tehniku
Jā,
viss spektrs pēc
tehnoloģiskās
kartes noteik.
Jā, nepieciešama
cietā blietēšana
ar vibrāciju
Jā, nepieciešama
cietā blietēšana
ar vibrāciju
6 Nepieciešamība pēc
speciāli apmācītiem
kvalificētiem
speciālistiem
7 Rekomendējamie
ielāpu laukumi
Nav
reglamentēti
līdz 0.5 m/2 līdz 0.5 m/2 līdz 0.5 m/2 Nav
reglamentēti
8 Kalpošanas ilgums 5-6 g. līdz 1. g. līdz 1. g. līdz 1. g. 5-6 g.
9 Uzglabāšanas
termiņi
Izmanto karstā
veidā tūlītējai
izmantošanai
No 1-3 mēnešiem No 1-3 mēnešiem Hermētiskā
iepakojumā līdz
6. mēnešiem,
krāvumos līdz 3.
mēnešiem
Rūpnīcas
iepakojumā
iespējams glabāt
atklātā vidē
10 Uzglabāšanas
noteikumi
Nav paredzēts
uzglabāšanai
Krāvumos slēgta
tipa noliktavās
Krāvumos slēgta
tipa noliktavās
Hermētiskā
iepakojumā un
krāvumos slēgta
un atklāta tipa
noliktavās
Maisos atklāta
un slēgta tipa
noliktavās
11 Mērķtiecīga
izmantošana
Ceļiem ar lielu
kustības
intensitāti un
lieliem bedru
remonta laukumiem
Ceļiem ar nelielu
kustības
intensitāti
Ceļiem ar nelielu
kustības
intensitāti
Ceļiem ar nelielu
kustības
intensitāti
Ceļiem ar lielu
kustības
intensitāti un
lieliem bedru
remonta laukumiem
12 Piezīme Bedru remontu
var izpildīt
saviem spēkiem
neiesaistot citas
organizācijas

Analizējot visu augstāk minēto var secināt, ka visi iepriekš minētie materiāli ir īpaši un ievērojami atšķiras viens no otra. Tā saucamie „aukstie” asfalta maisījumi, neskatoties uz nosaukuma līdzību, ievērojami atšķiras savās izmantošanas iespējās un īpašībās.
Aplūkosim nozīmīgākās no tām un salīdzināsim faktoru analīzi no augstāk minētajiem materiāliem. Salīdzinošā faktoru analīze – „aukstā” polimēru asfalta maisījumu izmantošanas īpašībām.

Faktori Nozīme Svars pa produktiem Faktoru nozīmes summa
pa produktiem
Aukstie
un siltie
organominerālie
maisījumi
Asfaltbetoni,
uzlabotie pret
nosēšanos
pilsētas
notekūdeņiem
Aukstie
asfaltbetona
maisījumi –
aukstais asfalts
ASfalt Aukstie
un siltie
organominerālie
maisījumi
Asfaltbetoni,
uzlabotie pret
nosēšanos
pilsētas
notekūdeņiem
Aukstie
asfaltbetona
maisījumi –
aukstais asfalts
Asfalt
Pamata saistošie
komponenti
0,02 10 10 10 10 0,02 0,02 0,02 0,02
Temperatūras
diapazons pie kurām
iespējama materiālu
izmantošana
0,15 5 5 3 10 0,75 0,75 0,45 1,5
Iespēja likt maisījumu
ūdenī un sniegā
0,03 0 0 0 10 0 0 0 0,03
Izdevumu lielums spec.
tehnikai darbiem ar
maisījumiem
0,2 0 0 0 10 0 0 0 2
Kvalificētu speciālistu
vajadzība
0,15 5 5 5 10 0,75 0,75 0,75 1,5
Rekomendējamie
ielāpu laukumi
0,05 3 3 3 10 0,15 0,15 0,15 0,5
Kalpošanas ilgums 0,2 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Uzglabāšanas termiņi 0,1 1,5 1,5 3 10 0,15 0,15 0,2 1
Uzglabāšanas
noteikumi
0,1 2 2 10 10 0,2 0,2 1 1
Kopējā faktoru
summa
1 2,4 2,4 3,05 8,2

Šī faktoru analīze parāda, ka vairākums balles izmantošanas īpašībām pieder „aukstajam” asfaltam „ASfalt”. Summējot visus rādījumus, var secināt, ka minētais materiāls 2,7 reizes pārsniedz izmantošanas kvalitāti, salīdzinot ar citiem materiāliem. Tas ir iespējams, pateicoties temperatūras diapazonam, kurā varo veikt remonta darbus. Atšķirībā no citiem materiāliem, ar kuriem var strādāt maksimums pie -10 С, „ASfalt” izmantošana neprasa speciālu tehniku un cilvēkus ar speciālu kvalifikāciju.
Uzglabāšanas termiņš „ASfalt” ir 4-8 reizes ilgāks nekā citiem aukstajiem maisījumiem. Tas ir viens no faktoriem, kas nespiež patērētāju izmantot šo materiālu vienas sezonas robežās (1; 3; 6. mēneši). Pēc izturības un kvalitātes tas ir pielīdzināms karstā asfaltbetona un bituma minerāliem maisījumiem.

Lejuplādēt pilno versiju

 

.

Mūsu partneri