AS RID

LEDUS IRDINĀTĀJS - "AS RID"

Preparāts ledus irdināšanai uz zemes, ceļiem, skrejceļiem, jumtiem, ūdenskrātuvēm un t.t.

 

 

RŪPNIECISKAI UN INDIVIDUĀLAI LIETOŠANAI

DROŠAM DARBAM ,EKONOMIJAI, EKOLOĢIJAI, CILVĒKU VESELĪBAI

 

PREPARĀTA VEIDS - baltas granulas, cietas, bez smakas, diametrs - 1 mm.
STANDARTA FASĒJUMS - iepakojums pa 20 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg, 1 kg

LIETOŠANA

 • Preparāts iedarbojas temperatūrā līdz - 48oC. Jo temperatūra zemāka, jo kausēšana efektīvāka!
 • Parastā sāls vairs nekausē ledu pie temperatūras - 7oC.
 • Saskarē ar sniegu vai ledu, preparātam sasilstot, kausēšanas process sākas nekavējoties.
 • Irdināmā ledus slāņa biezums - līdz 4 cm.
 • Preparāta iedarbības laiks -  6 - 7 dienas.

Nokrišņi sniega un krusas veidā nepārtrauc preparāta iedarbību.
Ja diennakts laikā, temperatūrai krasi paaugstinoties un pēc tam strauji pazeminoties, izveidojas stiprs atkārtots apledojums, apstrāde jāatkārto vai pirms tam savlaicīgi jānovāc preparāta sairdinātais ledus.

 • Standarta patēriņš - 1 kg uz 14 m2.
 • Pēc ražīguma 1 kg AS RID aizstāj 30 kg sāls
 • Temperatūrai pazeminoties, preparāta efektivitāte palielinās - tas saistīts ar eksotermiskās reakcijas principu, pēc kura darbojas AS RID.
 • Preparāts ir absolūti neitrāls attiecībā uz vidi - tas neiedarbojas uz augsni, augiem, ūdeni, t.i.,

Nav indīgs! Nav kancerogēns! Nav mutagēns! Nav sinerģētisks!

Pa virsmu, kas nokaisīta ar preparātu, var staigāt, braukt, to var ieslaucīt zaļajā zonā, ūdenskrātuvēs, no kurām netiek ņemts dzeramais ūdens. Nekādas noārdošas iedarbības uz mākslīgiem un dabiskiem materiāliem un dabu nebūs!

 • Preparāts neatstāj nekādas pēdas pēc savas darbības beigām!

Nav vajadzības atlikumus savākt un izvest, kā tas ir, lietojot smiltis un sāli; virsmas nav jātīra no sāls šķīduma un nogulsnējumiem. Sniegu un ledus pēc apstrādes ar preparātu, ja biezuma dēļ (vairāk par 5 cm) tas nav pilnīgi izkusis, var vienkārši aizmest zālienā vai ūdenī.

LIETOŠANAS PAŅĒMIENS

 1. Izkaisīt ar rokām.
 2. Izkaisīt ar ķerru vai piekabi, kas aprīkotas ar speciālu kaisītāju. Tādas iekārtas var iegādāties  uz pasūtījuma (Kanādā).
 3. Izkaisīt no kravas automobiļa, kas aprīkots ar smiltīm un sālim paredzētu kaisītāju. Kaisot preparātu, ir izslēgti transportlīdzekļu un apakšstāvu logu bojājumi, kas dažreiz gadās, strādājot ar smiltīm un sāli, jo preparāts nesalīp un neveido kukuržņus, bet 1 mm granulas nav bīstamas.
 

.

Mūsu partneri